W jaki sposób wycenia się spółki?

W jaki system szacuje się spółki?

Polecane i promocje Polecne i promocje Poradnik Prasóweczki Prasówki Promocja i Reklama

Każda firma ma jakąś wartość. By ją uznać, przenosi się profesjonalne wyceny.

Czym jest wycena spółki?

Wycena spółki, szerzej wycena przedsiębiorstwa, jest procesem biorącym na końca określenie jego wartości przedstawionej w strukturach pieniężnych.

W rozmiarze finansów wyceny firmy są działaniem, jakie stanowi ocenić wartość składników majątkowych przedsiębiorstwa. Wówczas pod opiekę można wziąć oraz jego papiery wartościowe, znaki handlowe, patenty również oryginalne wartości niematerialne i prawne.

Dlaczego rządzi się wycenę spółek?

Najczęściej wyceny firm kierowane są na potrzeby:

zakupu i sprzedaży spółki,
oceny zdolności kredytowej,
postępowania układowego, upadłościowego oraz likwidacyjnego,
postępowania podatkowego,
fuzji i przejęć spółki,
podziału firmy.
W który środek daje się wycenę spółek?

Aby ocenić wartość spółki, wydobywa się odpowiednią metodę wyceny i pod opiekę angażuje się szereg czynników. Wśród najpopularniejszych metod wyceny firm wydobywają się:

wycena metodami majątkowymi,
wycena metodami dochodowymi,
wycena metodami porównawczymi.

Każda z powyższych metod posiada bezpośrednią właściwość, stąd te wybierana jest w współzależności od rodzaju firmy oraz od końcu przeprowadzenia wyceny.

Wycena metodami majątkowymi

Prowadzone są metodami księgową, odtworzeniową oraz likwidacyjną. Powszechnie wykorzystywana przy rozstrzyganiu sportów sądowych.

Wycena metodami dochodowymi

To między innymi metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), zdyskontowanych zysków i dywidend, a ponadto wyceny niekonwencjonalne, na przykład skorygowanej wartości bieżącej lub na bazie zysku rezydualnego. Wykorzystywane są głównie jako metody uwiarygadniające przy innych metodach wyceny.

Wycena metodami porównawczymi

To drogi, które powadzone są przy wycenach analityków giełdowych, w bankowości, przy fuzjach i przejęciach. To przykładowo metoda mnożników rynkowych transakcji porównywalnych.

Kto porusza się prowadzeniem wyceny spółek?

Dzisiaj wyceny firm kierowane są przez różne firmy, w współczesnym zwłaszcza przez firmy konsultingowe świadczące różne usługi dla biznesu, takie jak m.in. doradztwo podatkowe, zarządzanie procesami, audyty.

W jaki sposób wycenia się spółki?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *